[In english] [Hjälp] Stacken
From StackenWiki
Jump to: navigation, search

AFS-partitioner

Här listas hur mycket utrymme som finns på våra filservrar.

Partition usage for stacken.kth.se, generated 2014-10-31 06:29.
Server Part Used Overview Free Total
beef a 173 GiB 8%  1.83 TiB 2 TiB
beef b 250 GiB 12%  1.76 TiB 2 TiB
beef c 172 GiB 12%  1.24 TiB 1.41 TiB
fishburger a 92.1 MiB 0%  95.6 GiB 95.7 GiB
fishburger b 92.1 MiB 0%  217 GiB 218 GiB
mount-everest a 73.7 GiB 4%  1.93 TiB 2 TiB
mount-everest b 76.6 GiB 4%  1.93 TiB 2 TiB
mount-everest c 40.7 GiB 2%  1.96 TiB 2 TiB
mount-kilimanjaro a 870 GiB 10%  7.29 TiB 8.14 TiB
mutton vos partinfo failed

Ovanför det här stycket borde det finnas en tabell med statistik. Tabellen genereras automatisk på webservern.