[In english] [Hjälp] Stacken
From StackenWiki
Jump to: navigation, search

AFS-partitioner

Här listas hur mycket utrymme som finns på våra filservrar.

Partition usage for stacken.kth.se, generated 2015-06-30 06:28.
Server Part Used Overview Free Total
bananshake a 10 GiB 1%  921 GiB 931 GiB
beef a 36.7 MiB 0%  2 TiB 2 TiB
beef b 36.5 MiB 0%  2 TiB 2 TiB
beef c 36.2 MiB 0%  1.41 TiB 1.41 TiB
fishburger a 92.1 MiB 0%  95.6 GiB 95.7 GiB
fishburger b 92.1 MiB 0%  217 GiB 218 GiB
mount-everest a 73.8 GiB 4%  1.93 TiB 2 TiB
mount-everest b 83.1 GiB 4%  1.92 TiB 2 TiB
mount-everest c 45.1 GiB 2%  1.96 TiB 2 TiB
mount-kilimanjaro a 1.43 TiB 18%  6.71 TiB 8.14 TiB
vaniljshake a 128 KiB 0%  665 GiB 665 GiB
vaniljshake b 68.4 GiB 3%  2.08 TiB 2.15 TiB

Ovanför det här stycket borde det finnas en tabell med statistik. Tabellen genereras automatisk på webservern.