[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Nomineringstiden förlängdKF-ledamot och andra berörda!

Nomineringstiden för höstens val löper ut om 20 minuter. Antalet
nomineringar är inte ens i närheten av tillfredställande. Som ett
exempel kan nämnas att det har inkommit 0 (noll) nomineringar /
kandidaturer till kårstyrelseledamot. Även andra poster har en trist
siffra bakom sig just nu.

Med anledning av detta förlängs nomineringstiden till torsdag
2000-10-19 kl 23.59.59. Det kan tyckas vara en kort förlängning, men
valberedningen måste ha en ärlig chans att bereda valen i tid.

För att fräscha upp ditt minne bifogas nomineringsanmodan nedan.

Nominera, för tusan*! Eller, varför inte, kandidera! Mejla
<valberedning@ths.kth.se> eller ring undertecknad på 0709 81 44 99.

/Greger, THS Valberedning 00/01

* Försäkra dig om att den nominerade accepterar din nominering först.


------- Forwarded Message Follows -------

NOMINERINGSANMODAN från Valberedningen, THS:

Vill du arbeta för din kår? Tekniska Högskolans Studentkår söker dig som är
kreativ, utåtriktad och ambitiös till följande poster:

Kårstyrelseledamot: Tre stycken sökes. Som ledamot i kårstyrelsen är du med
och leder kårens arbete. Tjänsterna är heltidsarvoderade. Du tillträder 1
december 2000 och slutar 31 december 2001. Mer information får du av Åsa
Nossed (ordf@ths.kth.se).

Webbredaktör: Som webbredaktör är du ansvarig för utformning och innehåll på
kårens webbsidor. Du tillträder 1 januari och slutar 31 december år 2001.
Mer information får du av Johan Björklund (johan.bjorklund@ths.kth.se)

Projektledare för Armada: Som Armadaprojektledare är du ansvarig för kårens
arbetsmarknadsdagar 2001. Tjänsten är arvoderad heltid från 1 januari till
31 december år 2001. Mer information får du av Marcus Göpel
(armada@ths.kth.se).

Projektledare Karriärservice: Kårstyrelsen söker en ny projektledare för
kårens Karriärserviceverksmhet under 2001. Tjänsten är heltidsarvoderad från
1 januari till 31 december 2001. Mer information får du av Cecilia Tiblad
(karriar@ths.kth.se).

Sista dag för kandidering/nominering är 15 oktober. Skriv till
valberedningen@ths.kth.se.

Hälsningar
Valberedningen genom Sara Malm