[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Protokoll är klaraHej igen,
En sista grej bara, Protokollen från KF 3, 4 och 5 är justerade, 
ligger på nätet och ska godkännas på nästa KF.
Dessa hittar man lättast genom dessa adresser
http://www.ths.kth.se/inalvor/dokument/kf3-0001.pdf
http://www.ths.kth.se/inalvor/dokument/kf3-0001.doc
http://www.ths.kth.se/inalvor/dokument/kf4-0001.pdf
http://www.ths.kth.se/inalvor/dokument/kf4-0001.doc
http://www.ths.kth.se/inalvor/dokument/kf5-0001.pdf
http://www.ths.kth.se/inalvor/dokument/kf5-0001.doc

Med vänlig hälsning
/Talmanspresidiet
genom Anna


_________________________________________________________
Är du inte längre KF-ledamot och/eller vill bli borttagen från 
listan? Skicka mail till majordomo@ths.kth.se
och skriv i mailet unsubscribe kf

Anna Edebo, Talman kårfullmäktige
talman@ths.kth.se
08-541 366 20 (sommartid)
08-612 53 07 (skoltid)
0708-159487 (alltid)