[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Handlingar kf 6Gott Nytt År och dags för nya friska tag i Kårfullmäktige!

Vi har fått några nya ledamöter och ni hälsas varmt välkomna. Hoppas ni ska 
tycka att det är intressant och roligt att diskutera och debattera 
kårpolitik. Tack alla ni gamla för er goda insats och ett mycket bra 
samarbete!

Ni har tidigare fått kallelse till KF-6 som kommer att vara direkt efter 
KF-utbildningen i Kista på lördag 20 januari om ett par veckor.
Normalt är vi i kårhuset under KF-mötena, detta är alltså ett undantag och 
vi är i lokal C2 i Elektrum, Isafjordsgatan 22 och börjar OBS! 17.03. Det 
kommer att vara skyltat från tunnelbanan för er som är där första gången.

Detta är adressen där ni kan hitta föredragningslistan för detta möte.
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/handlingar-kf6.pdf
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/handlingar-kf6.doc

Kom ihåg att anmäla närvaro i god tid (12:e januari).

Till KF gasquen efter utbildningen vill vi tillägga att man inte behöver ta 
med sig dricka, utan att det kommer att finnas till försäljning.

Resten av vårens möten är planerade till första tisdagen i varje månad 
(förutom mars då det krockar med tentamensperiod och vi tar andra tisdagen 
istället (13 mars)) om ni planerar er kalender kan det vara bra att lägga 
styrelsemöten någon gång mellan två veckor innan KF mötet och själva 
KF-mötet så ni har möjlighet att höra vad resten av er styrelse anser om 
olika frågor på KF. Mötena börjar då 18.03 och är i kårmatsalen. Klockan 
19.15 bryter vi för middag. Mötena är tänkta att avslutas innan 22.00.

Vördnadsfullt
/Edert talmanspresidium
genom Anna Edebo, talman
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.