[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Äntligen finns det lite handlingar att läsa!
Ärade kårfullmäktige,

Tack för mycket trevlig utbildning, kårfullmäktige-möte och gasque. Hoppas 
ni nya känner er väl hugade att ta tag i ert uppdrag.

Till nästa sammanträde är det en hel del papper att gå igenom. 
Föredragningslista och bilagor är nu upplagda på kårfullmäktiges hemsida på 
följande adresser:

http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/handlingar-KF7.doc
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/handlingar-KF7.pdf

Observera att det studiesociala åsiktsprogrammet ligger separat på
http://www.ths.kth.se/halsa/Aktuellt/betaversion.pdf
och att jämlikhetskapitlet just nu håller på att revideras en gång till av 
de personer som utgjorde fokusområdet jämställdhet.

Vi har ont om tid på nästa sammanträde varför det är av yttersta vikt att 
alla yrkanden i så stor utsträckning som möjligt är skrivna på förhand. I 
synnerhet gäller detta det studiesociala åsiktsprogrammet.


Trevlig läsning,

önskar edert talmanspresidium

genom Anna Edebo

PS. Glöm inte att anmäla frånvaro och närvaro!
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.