[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

påminnelse anmälan KF7 (senast to 1/2)Ärade Kårfullmäktige!
Nu på torsdag den 1 februari är
sista dagen för att anmäla närvaro
på KF7 (tisdag 6/2 18.03-22, 
Gröten, kårhuset Nymble). OBS Lokalen!

När detta skrivs har vi mottagit
anmälningar från K och T.

Anmälan sker som alltid sektionsvis
och skickas, lika självklart, alltid till
talman@ths.kth.se

Kom även ihåg att ange eventuella
födoämnesallergier samt religiösa-
alternativt andra övertygelser som 
påverkar det önskade födointaget.

Vänligen
Talmanspresidiet tillika Påminnelseriet
genom Andreas