[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

korrektion länkar till protokoll kf6Ärade Kårfullmäktige,
som vår käre webmaster så riktigt påpekat
är direktlänkarna till protokollet för kf6 som
mailats ut tidigare felaktiga.

De korrekta länkarna är
http://www.ths.kth.se/inalvor/dokument/kf6-0001.pdf
respektive
http://www.ths.kth.se/inalvor/dokument/kf6-0001.doc

Vänligen
Talmanspresidiet
genom Andreas