[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

HandlingarÄrade KF-ledamöter,

Nu har Eder talman förberett handlingar till Kårfullmäktigesammanträde 
numero 8. Resultatet av detta kan man hitta på
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/handlingar-kf8.doc
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/handlingar-kf8.pdf

PDF-filen är även denna gång den papperssnålare varianten.

Eder sekreterare och talman har även roat sig med att uppdatera KF-ledamöter 
listan på internet. Vill ni kontrollera att namn och e-post stämmer så gör 
det på:
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/ledamoter.html

Det är denna sida man kommer till om man klickar på länken kårfullmäktiges 
ledamöter från kårfullmäktiges hemsida.
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/
Denna sida har även länkarna ovan och en hel del annat matnyttigt som en god 
KF-ledamot bör ha reda på.

För er nya som vill läsa verksamhetsberättelsen från föregående år så har 
även den länken kommit upp. Denna återfinns dock under "Dokument"-sidan. Det 
är här man också hittar stadga, verksamhetsplan, åsiktsprogram, gamla 
Kårfullmäktige och Kårstyrelseprotokoll etc.
http://www.ths.kth.se/inalvor/dokument/


Vördnadsfullt
Edert talmanspresidium
genom Anna, Talman_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.