[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

påminnelse anmälan KF8 (senast to 8/3)<|> Påminnelseriet informerar <|>

Ärade Kårfullmäktige!

Nu på torsdag den 8 mars är
sista dagen för att anmäla närvaro
på KF8 (tisdag 13 mars 18.03-22, 
Gröten, kårhuset Nymble).

Det finns tre (3) olika diskussionsgrupper
att välja mellan:

a) Det återremitterade Studiesociala åsiktsprogrammet
b) Utbildningspolitiskt åsiktsprogram
c) Delta-utvärderingen lilla gamma

I anmälan ska framgå hur Ni distribuerar
era ledamöter. Ange vilken diskussionsgrupp 
som önskas i första hand och vilken i andra 
hand. 

De som diskuterar behöver ej vara injusterade
i röstlängden, varför respektive sektions antal 
mandat i KF ej utgör en begränsning av antalet
diskussionsdeltagare.

När detta skrivs har vi mottagit anmälningar från
A, F, IsC, IT, Media och T

Anmälan sker som alltid sektionsvis
och skickas, lika självklart, alltid till
talman@ths.kth.se

Kom även ihåg att ange eventuella
födoämnesallergier samt religiösa-
alternativt andra övertygelser som 
påverkar det önskade födointaget.

Vänligen
Talmanspresidiet tillika Påminnelseriet
genom Andreas
en av de vice männen