Jargon

Vad handlar det här om?

Jargon är ett rikstäckande projekt för att skapa en modern ordlista över slanguttryck och liknande som är vanliga hos svenska hackers.

Oj, skoj, hur blir jag med?

Kom med i mailinglistan! <jargon@stacken.kth.se> heter den.

För att få information om listan:
skicka ett brev till <jargon-request@stacken.kth.se> med följande text i brevkroppen:
help
För att bli medlem i listan:
skicka ett brev till <jargon-request@stacken.kth.se> med följande text i brevkroppen:
subscribe
För att bli struken från listan:
skicka ett brev till <jargon-request@stacken.kth.se> med följande text i brevkroppen:
unsubscribe

Vem som helst kan bli medlem, men räkna inte med att förstå de meddelanden som skrivs. Meddelanden för spridning till listan:

Listan hanteras av programvaran Majordomo.

Trevligt! Finns det något annat sätt för mig att bidra?

Javisst, du skulle kunna bli en av de som faktiskt hackar i listan. För detta krävs att du förstår dig på CVS, som är ett versionshanteringssystem som används på Stacken. För att få mer info om CVS föreslår jag just nu att du slänger ett öga på Pascal Molli's CVS-sidor, där det finns länkar till en hel del dokumentation, verktyg, andra web-sidor, osv...

När du vet hur CVS fungerar kommer du att förstå följande bättre:

Protokoll:pserver
CVS-host:cvs.stacken.kth.se
CVS-root:/src/Jargon

Inom detta finns det två kataloger (även kallade "moduler") av intresse. Den ena är jargon, som innehåller själva ordlistan, den andra är jargon-www, som innehåller den här web-sidan.

Nu saknas bara en sak: ett användarnamn för att komma åt repositoryt. Det får du genom att skicka ett mail till levitte@stacken.kth.se.

Jo, just det, om du bara vill titta på innehållet av CVS-repositoryt så går det bra.

Mer information, historik och länkar

Det nyaste kommer först i denna lista.

Jargon flyttar
Den 25:e februari 1999 flyttade mailinglistan från Lysator till Stacken, och lämnas därmed i händerna på Richard Levitte av Lars Aronsson.
Den 21:a april fullbordas flytten genom denna sida.
(Noterat av Richard Levitte den 21 april 1999)
Hack.Org
En kupp! Plötsligt en dag i februari 1998 berättade Mikael Cardell (MC) att hans tålamod med Staffan Vilcans redaktörsskap för den svenska hackerordlistan var slut, och att ett alternativt projekt hade inletts. På domänen hack.org presenteras dock listan fortfarande under namnet Svenska hackademiens ordlista. Uppstädningen har inletts. Man gör ett allvarligt försök att använda en underliggande datastruktur (databas) som är skild från den synliga presentationen. Men orkar man verkligen fullfölja kuppen och driva ett långsiktigt projekt? Har man den rätta, öppna attityden för att leda ett ideellt projekt som lockar många frivilliga medhjälpare? Det får nog framtiden utvisa.
(Noterat av Lars Aronsson den 22 februari 1998)
Computer Sweden
Under 1997/98 har tidiningen Computer Sweden publicerat utdrag ur en svensk hackerordlista, men vilken? En del av uppslagsorden verkar vara av begränsat intresse, bland annat finns de maskinnamn kvar som Lennart Regebro (se nedan) har rensat bort. Åldersbestämning av listan pågår. Tidningens redaktion har varit mycket tillmötesgående i dessa efterforskningar.
(Noterat av Lars Aronsson den 22 februari 1998)
SAFA
Svenska Arbetsgruppen för Algoritmforskning (SAFA) är ett forum för hacker-kultur, där bland annat Staffan Vilcans och Lennart Regebro ingår. Här finns ett "Förord till fjärde upplagan V4.0c, 960531". Det är emellertid inte klart om den presenterade ordlistan är lika gammal eller har uppdaterats senare. I en notis meddelar Lennart Regebro att föreningars maskinnamn har sorterats ut, men när?
(Noterat av Lars Aronsson den 22 februari 1998)
Staffan Vilcans version
Staffan Vilcans hade genom kontakter med TMP tagit över redaktionen av listan, och upptäckte så småningom att Lars Aronsson också hade en version liggande under Projekt Runeberg. Förvåning och misstänksamhet väcktes på båda håll när detta uppdagades. Så småningom inrättades e-postlistan jargon @ lysator.liu.se för det fortsatta arbetet med den svenska hackerordlistan. Det första meddelandet till e-postlistan skickades ut den 15 december 1994.
(Noterat av Lars Aronsson den 22 februari 1998. Gammal länk, ej verifierad)
Projekt Runebergs version
En gammal version, ej underhållen de senaste åren, men länken fungerar nog fortfarande, på gott och ont. Användning av denna version avrådes.
(Noterat av Lars Aronsson den 22 februari 1998)
Lysator
Undertecknad fann i sluteta av 1980-talet en svensk hackerordlista på en av Lysators datorer. Listan utökades med några ord som saknades, och plockades så småningom in under Projekt Runeberg, eftersom det var ett behändigt ställe att samla texter på. Någon kvalitetsbedömning var det aldrig fråga om. Detta var långt innan Lysators History-projekt hade inletts, så små notiser om föreningens historia fick platsa i ordlistan.
(Noterat av Lars Aronsson den 22 februari 1998)
TMP
Per Lindberg och andra hackers i regionen Stockholm/Uppsala var förmodligen de första som försökte sammanställa en svensk hackerordlista. Detta bör ha varit i början av 1980-talet eller kanske ändå tidigare. Per har förklarat att listan har otaliga bidragslämnare och inte kan omfattas av upphovsrätt.
(Noterat av Lars Aronsson den 22 februari 1998)

$Id: index.html,v 1.7 1999/04/21 17:17:04 levitte Exp $

Author: Jargon-gruppen, <jargon@stacken.kth.se>