STACKPOINTER

Organ för Datorföreningen STACKEN, KTH.

HTML-version framställd av Martin Morey
morey@stacken.kth.se


STACKPOINTER är organ för Datorföreningen STACKEN.
Den utkommer med ett varierande antal nummer i den takt som bidrag inkommer.
E-mail: stackpointer@stacken.kth.se
Redaktör: Richard Levitte
I redaktionen: Magnus Holmberg
Ansvarig utgivare: Mats O Jansson
Färdigställd: 20:e oktober 1995
HTML version: Martin Morey

Innehåll:


Stacken © 1995 webmaster@stacken.kth.se