2
StackPointer 1-1995


Datorföreningen STACKEN

DATORFÖRENINGEN STACKEN är en kårförening inom Tekniska Högskolans Studentkår. Föreningen bildades 1978. Dess ändamål är att ge teknologer friare möjligheter att utveckla sitt datorintresse. För närvarande kör vi allt från medelstora Unix- och VMS-datorer till arbetsstationer och PC. I STACKENS regi kan medlemmarna fritt utveckla de intressen som skolans ordinrie datorundervining inte ger utlopp för.

Vi träffas torsdagar kl 18 i kårmatsalen. Den första helgfria torsdagen i varje månad har vi sedan månadsmöte i sal E1 på Teknis. Klubblokalen i förlängningen av KTH:s värdhus vid Drottning Kristinas väg 33 kommer att rymma föreningens aktiviteter ich datorer.

Föreningen har idag c:a 250 medlemmar, huvudsakligen teknologer på KTH. Vi sysslar med allt från byggande av datorer, programmering på alla nivåer, systemunderhåll, datornätverk, kurser, ... Vi är anslutnatill det svenska universitetsdatornätet, som har kontakt med datorer världen runt.

Medlemsansökan insänds skriftligt, med uppgift om namn, adress, telefonnummer, datorpostadress om du redan har en, utbildningslinje eller sysselsättning. Skriv gärna även en rad eller två om vad du är intresserad av att syssla med. Medlemsavgifter för 1995 är SEK 95 för studerande och SEK 195 för övriga medlemmar
Datorförening STACKEN
c/o NADA
KTH
100 44 STOCKHOLM

E-mail: stacken@stacken.kth.se

Telefon: 08-791 87 97

Postgiro: 433 01 15-9
Bankgiro: 344-3595
Ordf: Åke Nordin
0705-31 83 19 (hem)
08-727 34 85 (arb)

moose@stacken.kth.se

Vice: Assar Westerlund
08-81 76 02 (hem)assar@stacken.kth.se

Sekr: Magnus Holmberg
08-720 79 69 (hem)
08-757 17 13 (arb)

mho@stacken.kth.se

Kass: Harald Barth
08-717 68 89 (hem)haba@stacken.kth.se

Redax: Richard Levitte
08-83 12 15 (hem)
08-783 20 40 (arb)

levitte@stacken.kth.se

Stellan Lagerström
08- 646 93 93 (hem)
08-790 78 14 (arb)

stellanl@stacken.kth.se

Hexa: Sophia Dicander
08-660 44 63 (hem)sia@stacken.kth.se

Övrig: Björn Svartengren
08-756 69 39 (hem)
08-781 42 15 (arb)

svarten@stacken.kth.seKTHNETs modem:
SLIP/PPP: 08-14 96 80 / Terminal: 08-20 37 90


Gå till sida [1]
Gå till sida [3]

Martin Morey © 1995 morey@stacken.kth.se