43:22 Huset

Formalia

Hyresgästens besiktningsanmärkningar

Datanätet, förteckning och besiktningsanmärkningar

Bilder från bygget (rätt få än så länge)

Kyllyft

PDCs datorhall