Det mesta av min webb bor numera på min egen server, rasmus.krats.se.