Hur man gör en löpknut med en "åtta"

Här demonstrerar jag hur man gör en löpknut på läderband för t.ex. halsband. Jag använder två färger på läderband för att bilderna ska bli tydligare. Det bruna kommer från höger i bilden och det svarta från vänster.


Steg 1: Bandändarna ligger korsade.


Steg 2: Jag drar den svarta änden under den bruna.


Steg 3: Jag drar den svarta änden runt båda banden i "tillbakariktningen" för det svarta bandet. (Om jag nu skulle dra den svarta änden igenom öglan som bildats på det svarta bandet skulle jag få en helt vanlig knut på det svarta bandet.)


Steg 4: Jag drar det svarta bandet runt båda banden en gång till. (Du kan egentligen vira bandet så här hur många varv du vill, exempel på det finns längre ner.)


Steg 5: Jag drar den svarta änden igenom båda öglorna som har bildats på det svarta bandet.


Steg 6: Jag börjar försiktigt spänna knuten. Om du kan dina knopar kan du här se att knuten på det svarta bandet är en s.k. åtta.


Steg 7: Jag spänner knuten hela vägen, så att de båda öglorna hamnar parallelt. Knuten är färdig.


(Närbild på knuten från båda sidor)


Steg 8: Jag gör en likadan knut på den andra bandänden. Så här ser det ut när det är klart.

Tips och variationer


Om du ska göra en längre/större knut med fler öglor kan du linda bandet runt fingret. Här gör jag en knut med tre öglor i stället för två som i beskrivningen ovan. Jag virar bandet tre varv runt fingret...


... och drar sedan änden igenom öglorna.


Så här ser en tre-varvsknut ut när den är klar.


Här är en knut med fyra varv.