Efter utflyttningen från klubblokalen på Lindstedsvägen får Stacken disponera en gammal verkstadslokal som vi själva har byggt om lite, här är bygget av nedervåningen, dvs datorhallen....


Bort! Hm, den här betongmojen är ivägen, den tar vi bort. Bygg gör tillfälligtvis skäl för namnet Riv under överinseende av Tom Backman.
Pelare 1 Vi skall nu bygga ett golv, detta golv skall stå på pelare. De gröna rören som syns skall användas som pelare för golvet till klubblokalen.
Pelare 2 Pelare 3
Pelare 4 Pelaren närmast trappan. När pelarna var resta så fylldes de med betong för att inte riskera att knäckas när vi belastar dem.
Balk 1 Vi var tvungna att justera balkarna lite med skärbrännare.
Balk 2 Balkarna lyfts på plats ovanpå pelarna.
Balk 3 Balk 4
Balk 5 En av balkarna väntar på att lyftas på plats.
Balk 6 Balk 7
Balk 8 Tom svetsade sedan fast balkarna ovanpå pelarna.
Vägg 1 Stommen till väggen mot trappan kommer på plats.
Vägg 2 Stommen till väggen mot trappen på plats.
Hög tröskel Kulissvägg. Och dörren sitter högt upp på väggen. Vi koncentrerade oss på att bygga klart övervåningen och det såg ut så här på nedervåningen ganska länge.
Golvtrave 1 Golvtrave 2
Gamla diskbänken Från början så hade hyresvärden monterat en diskbänk på baksidan av toaletttribunen, vi tog bort diskbänken och flyttade upp den på övervåningen. Här syns hörnan där diskbänken tidigare stod.
Enkel Tramp Vi hade en golvränna som i begynnelsen var någon form av avlopp, den rännan fyllde vi igen med sand och betong. Här har vi en självgående jungfru....! Han... Öh... Den... Äh, Det brukar lyssna till namnet Stellan.
Dubbel Tramp Nu har det plötsligt blivit en dubbel självgående jungfru....! Nedre halvan brukar man kalla Bygg och den övre halvan Stellan.
Nyfiken Stellan Stellan Lagerström undrar hur det går!
Spacklad 1 Väggarna börjar bli färdiga för vävsättning och målning.
Spacklad 2 Spacklad 3
Bygg under trappan Bygg bygger under trappan.

Copyright 1998 Thomas Nyström och Datorföreningen Stacken

Det är fritt att använda bilderna för privat bruk men all kommersiell användning samt annan publicering utan särskilt tillstånd är strängt förbjudet.

Uppdaterad: 1998-03-29
<thn@stacken.kth.se>