JOURNALISTIK

Våren 2004 gick jag grundkursen på Poppius journalistskola, på hösten påbyggnadskursen i research och våren 2005 avrundades utbildningen med en kurs i Quark Xpress. Därmed har jag nu Poppius diplom i praktisk journalistik.

4/1 2005 blev det klart att jag från och med samma dag är redaktör för tidningen Filmkrets, som utkommer 2 gånger/år. Utgivare är:
 • Sveriges Film- och Videoförbund

  Från och med nummer 3/05 av månadstidningen Allt om historia, med utgivningsdag 6/12, medverkar jag regelbundet med artiklar om släktforskning. Till att börja med blir det tre delar "Hur man börjar släktforska" tre nummer i rad och ytterligare en artikel i numret därpå.
  Om tidningen, se:
 • Allt om historia

  Texter:
  Jag sålde i juni 2004 min första artikel, till Computer Sweden. Den publicerades 23 augusti:
 • Modemkapningsartikel