[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Inbjudan.Inbjudan till Kårfullmäktigeutbildning

När? söndagen den 17 september 10.00.

Var? Kårhuset Nymble, Drottning Kristinas väg 15-19.

Kostnad? Gratis!

Dagens höjdpunkter:
10.00-10.15 	Talmanspresidiet hälsar välkomna (och utdelar chokladkaka till 
den som hittat en sekreterare)
10.15-10.45 	Kårens fokus detta verksamhetsår; Åsa Nossed och Martin 
Gutberg, Kårstyrelsen
10.45-11.15 	Samverkan styrelse-fullmäktige; Claes Nyberg, fd vordf THS & fd 
ordf SFS
11.15-11.30 	Fruktpaus
11.30-12.00 	Stadgar ur KFs perspektiv; Patrik Lindelöf, fd 
verksamhetsrevisor THS.
12.00-13.00 	Lunch
13.00-13.30 	KTHs fokus gentemot THS; Pamp från KTH
13.30-15.30 	Fallstudier, tema: Vad är meningen med KF? Daniel Koch och 
Diana Lindberg, Kårstyrelsen.
15.30-16.00 	Retoriskt riktig resumé rörande rätt-KF.
16.00-17.00 	Munter mötesteknik; Jonas Frixon, rolig SIF-mötesexpert.

17-> framåt 	Middag med eftersnack!

Anmälan sektionsvis senast 8 september till talman@ths.kth.se
Glöm inte att ange eventuella allergier.

Från och med 11 september kan man hämta utbildningsmaterial hos 
Kårstyrelsen.

Ta med vad du vill dricka till middagen.

Väl mött
/Talmanspresidiet
________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com