[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Nu fins utbildningsmaterial hos KS
Hejsan Kårfullmäktige,
Det är nu 31 anmälda till kårfullmäktige utbildningen. Kul!
Vi har plockat ihop utbildningsmaterial och det finns nu att hämta i 
kårstyrelsens rum i kårhuset Nymble.

Utbildningsmaterialet innehåller
Stadgar
Budget
Verksamhetsplan
Osquariana (Telefonnummer och kontakt till alla kårföreningar)
THS Utbildningspolitiska åsiktsprogram
THS Lathund (En liten skrift om vad man ska tänka på som 
studeranderepresentant)
CF:s Mötesteknik

Allt är lagt i en röd pärm.
Du får mer ut av utbildningen om Du är inläst på dessa dokument.

Trevlig läsning, ses på söndag.

/Anna och Andreas

Edert ödmjuka talmanspresidium


_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

Share information about yourself, create your own public profile at 
http://profiles.msn.com.