[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

påminnelse: anmälan till kf-utbildningenHej!
Talmanspresidiet skulle vilja påminna
om att sista anmälningsdag för KF-utbildningen
är fredag 8 september. De sektioner som
anmält sig hittills är:

IsH
L
K
Dr

Övriga sektioner hoppas vi anmäler sig snarast.

Initierade källor låter meddela att den omtalade
pampen från KTH kommer att vara rektor själv.

Riskera inte att missa det och mycket annat,
anmäl er nu!

Vänliga hälsningar
talmanspresidiet genom Andreas Olsson
talman@ths.kth.se