[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Påminnelse anmälan till KF 1Ärade Kårfullmäktige,
Fredag 29 september är sista dagen
för anmälan till KF 1 (tisdag 3 oktober 18.00).

För närvarande har vi mottagit anmälan
från följande:

V
IsK
IsH
M
E (1 ledamot)

Övriga sektioner som ämnar närvara
uppmanas härmed att inkomma med
anmälan snarast till talman@ths.kth.se

Vänligen
Talmanspresidiet
genom Andreas Olsson

PS Fru Talman låter hälsa att de kompletterande
handlingarna nu finns på nätet på adressen
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/kompletterandehandlingar.dot
DS