[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Fwd: SSCOs nyhetsbrev

>From: Anders Carlson <info@ssco.se>
>Reply-To: info@ssco.se
>Subject: SSCOs nyhetsbrev
>Date: Thu, 28 Sep 2000 15:25:37 +0200
>
>  SSCOs nyhetsbrev, 2000-09-28
>
>Det här är SSCOs nyhetsbrev som utkommer varannan vecka. Förhoppningen
>är att du som får det, på olika sätt för innehållet vidare till
>Stockholms studenter.
>Om du har synpunkter på brevet, vill tipsa om något, om du inte vill ha
>det eller om du byter e-postadress: skriv till info@ssco.se.
>
>OBS! Några av er som får nyhetsbrevet kanske var kontaktperson för en
>kår eller förening förra året. Om ni har slutat/avgått vore vi väldigt
>tacksamma om ni meddelar oss adressen till en ny kontaktperson! Tack på
>förhand!
>_________________________________________________________________________
>
>INNEHÅLL
>- Söndagsöppet i Studentpalatset
>- Rabattdagen den 3 oktober
>- Nobel 2000
>- Nya studentbostäder
>- Bra resultat för Bostadsjouren
>- Studentbostäder och SL-rabatt
>- Studentråd 30 november
>- Kårtidningar i Studentpalatset
>- Musikern nytt grupprum
>- Aktuellt kalendarium
>_________________________________________________________________________
>
>
>
># Söndagsöppet i Studentpalatset #
>Nu är det dags! På söndag den 1 oktober håller Studentpalatset
>söndagsöppet för första gången. Öppettiderna blir desamma som på
>lördagar, d v s  9.00-17.00. För övriga öppettider och information om
>Studentpalatset, se www.ssco.se
>
>
># Rabattdagen den 3 oktober #
>Tisdagen den 3 oktober arrangerar SSCO Rabattdagen i Studentpalatset
>(Norrtullsgatan 2). Då kommer några av annonsörerna i Rabattguiden 00/01
>för att visa upp sig och träffa studenter. Ta chansen och se hur du bäst
>kan utnyttja dina rabatterbjudanden!
>
>OBS! Rabattguiden finns att hämta i Studentpalatset och på varje
>skola/kår. Om du saknar Rabattguiden på din skola, be kåren att beställa
>på adressen info@ssco.se eller telefon 08-674 76 67. Rabattguiden kommer
>tyvärr inte att skickas ut med posten som tidigare år.
>
>
># Nobel 2000? #
>Du vet väl att du som student har chansen att få gå på Nobelfesten? Nu
>kan du köpa lotter till Nobellotteriet 2000. Anmälningsblanketter har
>skickats ut till SSCOs samtliga medlemskårer och finns även att hämta på
>Studentpalatset. Lotterna kostar 50 kronor, som måste vara
>Övermarskalksämbetet på SSCO tillhanda senast den 23 oktober. OBS! SSCO
>lottar inte ut själva biljetterna till Nobelfesten, utan rätten att köpa
>biljetter.
>För mer information, se www.ssco.se/nobel.html. Där kan du också skriva
>ut anmälningsblanketter till lotteriet.
>
>
># Nya studentbostäder #
>Antalet studentbostäder i Stockholm kommer snart att öka. I november
>börjar förmedlingen av 159 nya bostäder på Lappkärrsberget och i
>Hammarby Sjöstad ska 501 studentbostäder byggas för inflyttning nästa
>termin.
>
>
># Bra resultat för Bostadsjouren #
>Bostadsjouren, SSCOs andrahandsförmedling, har börjat etablera sig på
>marknaden. Under perioden 13 juli till 20 september har det kommit in
>cirka 1 200 intressanmälningar och cirka 500 bostadsrelaterade frågor.
>Dessutom visar statistiken att bostadssidorna på SSCOs hemsida har ökat
>antalet träffar rejält.
>Under den nämnda perioden har ungefär 200 rum/lägenheter kommit in till
>Bostadsjouren. Positivt är att två privata fastighetsägare har givit oss
>möjlighet att förmedla ett tiotal lägenheter på Söder, Kungsholmen och
>Gärdet. Det har rört sig om kortare rivnings-/renoveringskontrakt, och
>denna del av Bostadsjourens verksamhet ska förhoppningsvis kunna
>utvidgas framöver.
>Många skolor och kårer har redan nu länkar från sida hemsidor till
>Bostadsjouren, men vi blir tacksamma om fler vill länka till www.ssco.se
>eller www.ssco.se/bostad.
>
>
># Studentbostäder och SL-rabatt #
>SSCOs styrelse har beslutat att de två frågor SSCO i huvudsak ska driva
>under verksamhetsåret 2000/01 ska vara studentbostadsfrågan och att få
>till stånd studentrabatt på SL. Har du förslag på hur frågorna kan
>drivas, skriv gärna till styrelsen@ssco.se.
>
>
>
># Studentråd 30 november #
>Höstens studentråd kommer att äga rum den 30 november klockan 18.00 i
>Studentpalatsets hörsal. Studentrådet är SSCOs högsta beslutande organ,
>där representanter från alla medlemskårer har möjlighet att vara med och
>rösta. Kallelse till studentrådet kommer att sändas ut per post.
>
>
># Kårtidningar i Studentpalatset #
>SSCO kommer framöver att försöka samla alla Stockholms kårtidningar i
>Studentpalatsets foajé. Håll utkik efter tidningsstället bredvid
>bokningsdatorerna!
>
>
># Musikern nytt grupprum #
>Studentpalatset har utökats med ett grupprum. Det nya rummet heter
>Musikern och återfinns en trappa upp med ingång från korridoren. Nu
>finns totalt tolv grupprum, vilka kan bokas högst en dag innan i
>Studentpalatsets reception eller på tel. 08-674 76 60.
>
>
># Aktuellt kalendarium #
>Kalendariet På gång hittar du på www.ssco.se. Där hittar du information
>om pubar, fester, filmer, öppna föreläsningar och mycket annat. Vi tar
>gärna emot nya uppgifter till kalendariet på adressen info@ssco.se.
>
>--
>____________________
>Anders Carlson
>Informatör SSCO
>
>Tel. 08-674 76 67
>Fax 08-674 76 70
>E-post: info@ssco.se
>www.ssco.se
>
>

_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

Share information about yourself, create your own public profile at 
http://profiles.msn.com.