[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Kallelse KF 2Kallelse till Kårfullmäktigesammanträde 2

UTFRÅGNING
söndagen den 5:e november
kl. 18.03 i Gröten, Nymble

SAMMANTRÄDE
tisdagen den 7:e november
kl. 18.03 i kårmatsalen, Nymble

Härmed kallas du till Kårfullmäktigesammanträde. Mötet börjar klockan 18.03 
i kårmatsalen, kårhuset Nymble, Drottning Kristinas väg 15, och beräknas 
sluta senast klockan 22.00. Vi gör en paus för kårhusmiddag med kaffe under 
mötet. Vi vill ha anmälan senast torsdagen den 2:e november för att kunna 
beställa mat. Vi föredrar att få svaren sektionsvis via e-post till 
talman@ths.kth.se. Om ordinarie ledamot inte kan närvara vid sammanträdet, 
måste denne själv se till att informera sin suppleant!
Förhinder anmäls senast den 2:a november till talman@ths.kth.se.

De frågor som skall behandlas är:
 Val av inspektor
 Godkännande av Kårspexets Directrice, PQs Dirigent och 
Teknologkörens Ordförande
 Val av BEST ordförande och SquVALp amiral
 Val av chef till Webbgruppen, projektledare för Armada och 
projektledare för Karriärservice
 Val av kårstyrelseledamöter 2001
 Val av ledamöter till SSCOs studentråd
 Nominering av styrelserepresentanter till HÖRS AB.
 Bordlagda frågor: Fyllnadsval av valnämnd. Följande sektioner har 
inte någon valnämndsrepresentant:
A, IsT och M. Fyllnadsval av verksamhetsrevisorer (Leta med ljus och 
lykta!!!)
 Propositioner från kårstyrelsen
 Övriga motioner från THS medlemmar

Motions- och interpellationsstopp är tisdagen den 17 oktober 18.00. 
Följdmotions- och enkel fråga stopp är torsdagen den 2 november 14.00.
Föredragningslista och möteshandlingar kommer att publiceras på THS hemsida 
senast tisdagen den 24:e oktober i både pdf och doc-format.

UTFRÅGNING
söndagen den 5:e november
kl. 18.03 i Gröten, Nymble

Söndagen innan kårfullmäktigesammanträdet är det utfrågning av kandidaterna 
till kårstyrelsen, Armada, karriärservice och webb. Närvaro anmäls senast 
den 1:a november till talman@ths.kth.se. Kaffe och smörgås kommer att 
serveras.
Utfrågningen är till för att förenkla besluten på sammanträdet. Utfrågningen 
ställs in om inte minst 20 stycken är anmälda. Det är därför viktigt (som 
alltid) att läsa sina mail från talmanspresidiet.

Väl mött!

Vänliga hälsningar
/Det kompletta talmanspresidiet
Anna, Andreas och Sara

_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

Share information about yourself, create your own public profile at 
http://profiles.msn.com.