[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

PROBLEMBäste KF-ledamot!

DU har ett problem på halsen. Det har hittills inkommit NOLL
nomineringar / kandideringar till valberedningen för THS.
Nomineringsstopp är om 5 dagar, den 15 oktober. Detta är i huvudsak
Kårfullmäktiges problem. Styr upp detta.

SÅ: Nominera och/eller kandidera! Nominerade måste vara tillfrågade
innan de nomineras till oss på <valberedning@ths.kth.se>.

Greger
Sammankallande 
THS Valberedning 00/01

-------------------
f97-gbe@nada.kth.se
+46 709 81 44 99
21066477
		 
www.f.kth.se/fysikalen