[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

kallelse KF3 och handlingar KF2
Hej på er,

Nu är handlingarna inför nästa möte hopsatta. De finns att ladda ned från
www.ths.kth.se/inalvor/kf/handlingar-KF2.doc
eller
www.ths.kth.se/inalvor/kf/handlingar-KF2.pdf

Man kan också hämta handlingar hos kårstyrelsen. De ligger på Henrik 
Ahlgrens skrivbordshylla.

Jag passar även på att kalla till nästa möte:
(Kallelsen finns även på
www.ths.kth.se/inalvor/kf/kallelse-KF3.doc
www.ths.kth.se/inalvor/kf/kallelse-KF3.pdf ) Det vore mycket bra om du skrev 
ut en kopia och satte upp på lämplig anslagstavla så att fler än du vet att 
du ska sammanträda :-)

Kallelse till Kårfullmäktigesammanträde 3

tisdagen den 21:e november
kl. 18.03 i Gröten, Nymble

Härmed kallas du till Kårfullmäktigesammanträde. Mötet börjar klockan 18.03 
i Gröten, kårhuset Nymble, Drottning Kristinas väg 15, och beräknas sluta 
senast klockan 22.00. Vi gör en paus för kårhusmiddag med kaffe under mötet. 
Vi vill ha anmälan senast torsdagen den 16:e november för att kunna beställa 
mat. Vi föredrar att få svaren sektionsvis via e-post till 
talman@ths.kth.se. Om ordinarie ledamot inte kan närvara vid sammanträdet, 
måste denne själv se till att informera sin suppleant!
Förhinder anmäls senast den 16:e november till talman@ths.kth.se.

De frågor som skall behandlas är:
* Granskning av verksamhetsberättelse från verksamhetsår 1999-2000.
* Fastställa resultat- och balansräkning från verksamhetsår 1999-2000
* Besluta om disposition av resultatet från verksamhetsår 1999-2000
* Ansvarsfrihet för kårstyrelsen verksamhetsår 1999-2000
* Bordlagda frågor: Fyllnadsval av valnämnd. Följande sektioner har inte 
någon valnämndsrepresentant:
A, IsT, IT och M. Fyllnadsval av verksamhetsrevisorer (Leta med ljus och 
lykta!!!)
* Propositioner från kårstyrelsen
* Övriga motioner från THS medlemmar

Motions- och interpellationsstopp är tisdagen den 31 oktober 18.00. 
Följdmotions- och enkel fråga stopp är torsdagen den 16 november 14.00.
Föredragningslista och möteshandlingar kommer att publiceras på THS hemsida 
senast tisdagen den 7:e november i både pdf och doc-format. 
Verksamhetsberättelser och resultat- och balansräkningar kommer också att 
delas ut på kårfullmäktige den 7:e november.


(Vi är i Gröten därför att talmanspresidiet ansåg att Bergsspexet behövde 
scenen bättre än vi.)

Väl mött
/Det kompletta talmanspresidet
Anna, Andreas och Sara

_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

Share information about yourself, create your own public profile at 
http://profiles.msn.com.