[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Musse PiggHej alla!

Nu kanske ni undrar varför jag har Musse Pigg som subject. Jag vill bara göra Er uppmärksamma på att valnämnden har en mailadress. Och den föga överraskande adressen äro:
valnamnd@ths.kth.se
Med den når ni alla (hittills valda) i valnämnden.
Trevlig Helg!

MVH Maria Persson
Sammankallande Valnämnden