[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Utfrågning och KF 2Hejsan kårfullmäktige,

Som ni alla vet har vi inte fått in tillräckligt med kandidater till de 
arvoderade posterna. Vad ni kanske inte vet är att det faktiskt finns 
två stycken som valberedningen inte kunnat intervjua som ändå är 
intresserade. Dessa är Helena Bergström, Armada och Fredrik 
Ahnmé KS.

Deras presentationer kommer att gå med i de kompletterande 
handlingarna som läggs ut imorgon.

Idag är dock senaste dagen att ta ställning till huruvida man vill gå 
på utfrågning eller inte. Min personliga uppfattning är att för att få ett 
så effektivt möte som möjligt har man inte utfrågning av kandidat på 
sammanträde, även om det bara rör sig om två stycken. Jag tycker 
det är olyckligt att ni inte har valberedningens mer djupgående 
intervju att luta er mot innan ni tar beslut.

Man skulle kunna fråga ut dessa kandidater på utfrågningen på 
söndag och då lägga ned den tid som behövs för att bilda sig en 
egen uppfattning utan valberedningens utlåtande. Dock anser jag 
att det är ganska mycket begärt att samla alla er för endast två 
stycken kandidater.

Nu är det alltså upp till er!
Om vi innan dagens slut fått in fler än 20 intresserade av att närvara 
vid utfrågning kommer den att hållas och ni får meddelande om 
dettta imorgon. Just nu har D anmält intresse.

Om inte får ni ta ställning på KF. Vi har intressanta motioner och 
propostioner att diskutera också. 

Glöm inte att anmäla närvaro till KF2 på tisdag innan imorgon kväll.
Vi har fått in anmälningar av Dr, IsC, IsT och Me.

Vänliga hälsningar
/Talmanspresidiet
genom Anna Edebo, talman.


_________________________________________________________
Är du inte längre KF-ledamot och/eller vill bli borttagen från 
listan? Skicka mail till majordomo@ths.kth.se
och skriv i mailet unsubscribe kf

Anna Edebo, Talman kårfullmäktige
talman@ths.kth.se
08-541 366 20 (sommartid)
08-612 53 07 (skoltid)
0708-159487 (alltid)