[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ingen utfrågning på söndagHej KF,
Då det inte kommit in tillräcligt med anmälningar angående 
utfrågning på söndag ställs den härmed in.

Jag passar på att påminna alla de sektioner och arvoderade som 
inte anmält närvaro eller frånvaro till KF att göra det omgående. 
Följande sektioner saknas:
A, D, F, IsK, IT, M, T, V
Följande arvoderade saknas:
Alla utom KS och KC

Vi ses på tisdag18.03 i kårmatsalen,
Vänliga hälsningar
/Talmanspresidiet
genom Anna


_________________________________________________________
Är du inte längre KF-ledamot och/eller vill bli borttagen från 
listan? Skicka mail till majordomo@ths.kth.se
och skriv i mailet unsubscribe kf

Anna Edebo, Talman kårfullmäktige
talman@ths.kth.se
08-541 366 20 (sommartid)
08-612 53 07 (skoltid)
0708-159487 (alltid)