[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Valberedningen har ordet
Det finns fortfarande möjlighet att kandidera till poster på kåren 
under nästa år!

På grund av få och sent inkomna kandidater kommer valen till 
kårstyrelsen (3 personer), Armada (1 person), och Karriärservice 
(1 person) att hållas på kårfullmäktige den 21 november. Det 
innebär att det fortfarande går att kandidera!

Det behöver också fyllnadsnomineras verksamhetsrevisorer. Kåren 
har just nu så få verksamhetsrevisorer att det strider mot stadgan. 
Hjälp till att hitta fler kandidater! För att få veta mer om vad det 
innebär att vara verksamhetsrevisor går det bra att kontakta 
Tommy Krüger, 070-664 6004.

Skicka dina förslag på kandidater till valberedningen@ths.kth.se 
senast nu på söndag, den 12 november klockan midnatt.

Hälsningar
Valberedningen
********************************************************
Yesterday is History, 
Tomorrow is a Mystery and 
Today is a gift: 
that's why we call it 
"The Present"
__________________________________________________
Anna Edebo
Bäckgårdsvägen 36 4tr
143 42 Vårby
k95_aeo@k.kth.se

08-612 53 07
0708-15 94 87