[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

KallelseHej KF, 

Tack för ett trevligt möte igår, 

Kallelsen till KF 4 och handlingarna till KF 3 delades ut under KF 2-
mötet igår. De lades även ut på internet. För er som inte var där vill 
jag  påpeka att resultatredovisning och verksamhetsberättelse finns 
att hämta hos kårstyrelsen.

Ni är härmed kallade till KF 3 som börjar 18.03 och är i Gröten.
Innan detta hålls SFS-generaldebatt angående positivt och negativt 
med THS medlemskap i SFS. Denna debatt arrangeras av KS och 
börjar 16.00. Var där och åsiktsbilda inför KF 4 den 5:e december 
då detta ska behandlas.

Man kan även hitta verksamhetsberättelsen i handlingarna på 
webben.

Och adresserna till de dokument ni behöver är följande:
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/handlingar-KF3.pdf
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/handlingar-KF3.doc

http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/kallelse-KF4.pdf
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/kallelse-KF4.doc

Vänliga hälsningar
/Talmanspresidiet
genom 
Anna

PS, kontrollera gärna att jag har rätt namn och epost på er på den 
KF-ledamotslistan som ligger under "vår " hemsida.

www.ths.kth.se  
klicka på verksamhet  
klicka på KF
klicka på den blåa texten "Fullmäktiges ledamöter 2000/2001"_________________________________________________________
Är du inte längre KF-ledamot och/eller vill bli borttagen från 
listan? Skicka mail till majordomo@ths.kth.se
och skriv i mailet unsubscribe kf

Anna Edebo, Talman kårfullmäktige
talman@ths.kth.se
08-541 366 20 (sommartid)
08-612 53 07 (skoltid)
0708-159487 (alltid)