[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SSCO råd den 30 novemberHär kommer mail från vice ordförande Martin Gutberg.

Bäste kårfunktionär,

THS är medlem i SSCO detta står för Stockholms Studentkårers 
CentralOrganisation. På THS finns ett fullmäktige som är högsta beslutande 
organ, på SSCO finns studentrådet som har samma roll. Studentrådet har dock 
vanligtvis bara två möten. Nu på höstrådet skall troligtvis detta tas upp:

>Vilka krav SSCO kan ställa på sina medlemskårer och hur man kan utesluta 
>medlemskårer (detta får avgörande betydelse då dessa elever eller 
>studerande inte skulle få tillgång till studentbostäder)

>Hur Bostadsdeligationen och Besvärsnämnden skall fungera (detta är viktigt 
>för de som bor i studentbostäder)
 >Val av styrelseledamöter till SSSB:s styrelse (stiftelsen som förvaltar 
studentbostäderna)
 >Samt övriga viktiga frågor.

Det är därför viktigt att THS är representerade och kan företräda våra 
medlemmars intressen. Så om du skulle vilja åka på studentrådet den 30 
november kl 18:00 i Studentpalatset så hör av dig till mig snarast. Skicka 
gärna med en rad varför du skulle vilja gå. Mötet tar förhoppningsvis ca tre 
timmar och du bjuds på lättare förtäring. Du kan antingen maila mig på 
vordf@ths.kth.se eller ringa mig på 08/070-790 98 85. För att du skall kunna 
få handlingarna hemskickade så är det viktigt att du hör av dig så fort som 
möjligt. Det är väldigt viktigt att vi fyller upp våra mandat. Om du vill ha 
mer information om vad det innebär med studentråd kan du höra av dig till 
Åsa Nossed som också sittet i SSCO:s styrelse. Åsa Nossed ordf@ths.kth.se 
eller 08/070-790 98 84. Kårstyrelsen fyllnadsväljer ledamöterna till 
studentrådet efter ett kårfullmäktigebeslut.

SSCO är en sammanslutning av ett 50-tal studentkårer i Stockholms området. 
SSCO är främst ett service organ som erbjuder hjälp till utländska 
studenter, tillhandahåller kortlån. och driver Studentpalatset. Det som SSCO 
dock har som kanske viktigaste uppgift är att de styr över studentbostäderna 
i Stockholm. Det är bara om du är medlem i en studentkår som är med i SSCO 
som du kan få en av studentbostäderna.

THS är näst flest medlemmar efter Stockholms Universitets Studentkår. Detta 
innebär följande mandatfördelning:
Stockholms Universitets Studentkår (SUS) 27 mandat
Tekniska Högskolans Studentkår (THS) 14 mandat
Lärarhögskolans Studentkår (LäS) 6 mandat
Södertörns Högskolas Studentkår (SöderS) 5 mandat
Medicinska Föreningen (MF) 3 mandat
Övriga studentkårer delar på 8 mandat

Hälsningar
/Martin
_____________________________________________

Martin Gutberg  vice kårordförande
Tekniska Högskolans Studentkår

100 44 STOCKHOLM
Tfn:      08-790 98 85
Mobil: 070-790 98 85
Fax:     08-20 62 03
e-post: vordf@ths.kth.se
Hemsida: www.ths.kth.se
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 15
_____________________________________________

_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

Share information about yourself, create your own public profile at 
http://profiles.msn.com.
Hej Anna,
Jag undrar om du kunde vidarebefordra detta till kårfullmäktiges ledamöter och suppleanter.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bäste kårfunktionär,

THS är medlem i SSCO detta står för Stockholms Studentkårers CentralOrganisation. På THS finns ett fullmäktige som är högsta beslutande organ, på SSCO finns studentrådet som har samma roll. Studentrådet har dock vanligtvis bara två möten. Nu på höstrådet skall troligtvis detta tas upp:
>Vilka krav SSCO kan ställa på sina medlemskårer och hur man kan utesluta medlemskårer (detta får avgörande betydelse då dessa elever eller studerande inte skulle få tillgång till studentbostäder)
>Hur Bostadsdeligationen och Besvärsnämnden skall fungera (detta är viktigt för de som bor i studentbostäder)
>Val av styrelseledamöter till SSSB:s styrelse (stiftelsen som förvaltar studentbostäderna)
>Samt övriga viktiga frågor.

Det är därför viktigt att THS är representerade och kan företräda våra medlemmars intressen. Så om du skulle vilja åka på studentrådet den 30 november kl 18:00 i Studentpalatset så hör av dig till mig snarast. Skicka gärna med en rad varför du skulle vilja gå. Mötet tar förhoppningsvis ca tre timmar och du bjuds på lättare förtäring. Du kan antingen maila mig på vordf@ths.kth.se eller ringa mig på 08/070-790 98 85. För att du skall kunna få handlingarna hemskickade så är det viktigt att du hör av dig så fort som möjligt. Det är väldigt viktigt att vi fyller upp våra mandat. Om du vill ha mer information om vad det innebär med studentråd kan du höra av dig till Åsa Nossed som också sittet i SSCO:s styrelse. Åsa Nossed ordf@ths.kth.se eller 08/070-790 98 84. Kårstyrelsen fyllnadsväljer ledamöterna till studentrådet efter ett kårfullmäktigebeslut.

SSCO är en sammanslutning av ett 50-tal studentkårer i Stockholms området. SSCO är främst ett service organ som erbjuder hjälp till utländska studenter, tillhandahåller kortlån. och driver Studentpalatset. Det som SSCO dock har som kanske viktigaste uppgift är att de styr över studentbostäderna i Stockholm. Det är bara om du är medlem i en studentkår som är med i SSCO som du kan få en av studentbostäderna.

THS är näst flest medlemmar efter Stockholms Universitets Studentkår. Detta innebär följande mandatfördelning:
Stockholms Universitets Studentkår (SUS) 27 mandat
Tekniska Högskolans Studentkår (THS) 14 mandat
Lärarhögskolans Studentkår (LäS) 6 mandat
Södertörns Högskolas Studentkår (SöderS) 5 mandat
Medicinska Föreningen (MF) 3 mandat
Övriga studentkårer delar på 8 mandat