[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Kallelse+handlingarHej KF
Handlingar till KF 4 delades ut på KF igår och ligger sedan igår på nätet.
www.ths.kth.se/inalvor/kf/handlingar-KF4.pdf
www.ths.kth.se/inalvor/kf/handlingar-KF4.doc

På uppdrag av KS kallar jag till extra KF enligt nedan.
Denna kallelse finns också på nätet enligt
www.ths.kth.se/inalvor/kf/kallelse-KF5.pdf
www.ths.kth.se/inalvor/kf/kallelse-KF5.doc

Kallelse till Extra Kårfullmäktigesammanträde 5

tisdagen den 5:e december
kl. 19.03 i kårmatsalen, Nymble

Härmed kallas du till Extra Kårfullmäktigesammanträde. Mötet börjar klockan 
19.03 i kårmatsalen, kårhuset Nymble, Drottning Kristinas väg 15, och 
beräknas sluta senast klockan 19.15. Vi vill ha anmälan senast torsdagen den 
30:e november för att kunna beställa mat. Vi föredrar att få svaren 
sektionsvis via e-post till talman@ths.kth.se. Om ordinarie ledamot inte kan 
närvara vid sammanträdet, måste denne själv se till att informera sin 
suppleant!
Förhinder anmäls senast den 30:e november till talman@ths.kth.se.

De frågor som skall behandlas är:
Fyllnadsval av ISS ordförande

Observera att KF-4 fortfarande börjar 18.03 på samma datum och i samma 
lokal.Att antecknas i din kalender:

30 november
Kompletterande handlingar till KF 4

5 december
KF 4, klockan 18.03 i kårmatsalen (SFS medlemskap)
KF 4, klockan 19.03 i kårmatsalen (ISS ordförande)

20 januari
KF-utbildning 10.00-19.00
KF-fest 19.00-sent

Väl mött
/Edert talmanspresidium
genom Anna
_____________________________________________________________________________________
Get more from the Web.  FREE MSN Explorer download : http://explorer.msn.com