[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

glöm inte anmälan KF4&5 (senast torsdag 30/11)Ärade Kårfullmäktige!
Nu på torsdag den 30/11 är sista
dagen för att anmäla närvaro på
KF4&5 (tisdag 5/12 18.03-22, 
Nya matsalen, kårhuset Nymble).

När detta skrivs har vi mottagit
anmälningar från KC, M, IT och B.

Anmälan sker som alltid sektionsvis
och skickas, lika självklart, alltid till
talman@ths.kth.se

Vänligen
Talmanspresidiet tillika Påminnelseriet
genom Andreas