[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

KallelseKallelse till Kårfullmäktigesammanträde 6
Bäste KF,


          lördagen den 20:e januari 2001
         kl. 17.03 i c31, Electrum, Kista 

Härmed kallas du till Kårfullmäktigesammanträde. Mötet börjar klockan 17.03 i C31, 
Electrum, Kista Isafjordsgatan 22 och beräknas sluta senast klockan 19.15. Vi vill ha 
anmälan senast 12:e januari för att kunna beställa mat. Vi föredrar att få svaren 
sektionsvis via e-post till talman@ths.kth.se. Om ordinarie ledamot inte kan 
närvara vid sammanträdet, måste denne själv se till att informera sin suppleant! Det 
går bra att anmäla sig till utbildning och KF i samma mail.Förhinder anmäls senast 
den 12:e januari till talman@ths.kth.se.

Observera att det är KF-utbildning samma dag i samma lokal och att den börjar klockan 
10.00.
Att antecknas i din kalender:


31 december 	Motionsstopp KF 6

16 januari	Motionsstopp KF 7

20 januari	KF-utbildning 10.00-17.00 i Electrum, Kista
	KF 6, 17-19, i Electrum, Kista
	KF-fest 19.00-sent, i Kista

6 februari	KF 7 18.03 i kårmatsalen, Nymble********************************************************
Yesterday is History, 
Tomorrow is a Mystery and 
Today is a gift: 
that's why we call it 
"The Present"
__________________________________________________
Anna Edebo
Bäckgårdsvägen 36 4tr
143 42 Vårby
k95_aeo@k.kth.se

08-612 53 07
0708-15 94 87