[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

anmälan till KF-aktiviteter 20 januariÄrade Kårfullmäktige!
Nu börjar det bli dags att anmäla
sig till de aktiviteter som kommer
att genomföras lördag 20 januari
i Kista. Vissa har redan varit duktiga
och anmält sig, tyvärr har det av
anmälningarna varit svårt att utläsa
VAD man faktiskt har anmält sig till.

Med anledning av detta skulle jag
vilja att det av anmälan tydligt
framgår:

om man vill ha lunch

om man vill ha middag

om man kommer på KF6

Observera att även de som redan anmält
sig förväntas inkomma med en ny anmälan
där ovanstående tydligt framgår.

Anmälan sker som alltid sektionsvis
och skickas, lika självklart, alltid till
talman@ths.kth.se

Kom även ihåg att ange eventuella
födoämnesallergier samt religiösa-
alternativt andra övertygelser som 
påverkar det önskade födointaget.

Det har varit många bud rörande dryckes-
intaget vid middagen och efterföljande
festligheter. Det senaste är att 
alkoholförsäljningstillstånd saknas.
Alltså: ta med vad du vill dricka
till middagen - någon alkoholförsäljning
kommer inte att ske i den aktuella lokalen.

Vänligen
Talmanspresidiet
genom Andreas