[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

ingen alkoholförsäljning 20 januariÄrade Kårfullmäktige!
På förekommen anledning vill jag
göra ett förtydligande: eftersom
alkoholförsäljningstillstånd SAKNAS
innebär detta att INGEN alkoholförsäljning
kommer att ske, vare sig till middagen
eller senare.

Vänligen
Talmanspresidiet
genom Andreas