[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Kallelse KF 7Ärade kårfullmäktige,

Kallelse till KF 7 kommer här och den kan även hittas på följande sidor:

http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/kallelse-KF7.pdf
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/kallelse-KF7.doc

En speciell önskan från kårstyrelsens Diana Lindberg med ansvar för 
studiesociala frågor är att ni som vet att någon på sektionen som kan vara 
intresserad och duktig på studiesociala frågor tipsar denne person om att 
åsiktsprogrammet ska fastställas på nästa KF och att det finns möjlighet att 
motionera på detta i en vecka från och med nu. Och att man därefter kan 
rycka tag i en KF-ledamot och berätta om alla åsikter man tycker saknas / är 
överflödiga i åsiktsprogrammet Var man hittar åsiktsprogrammet ser ni i 
kallelsen.

Tryck gärna ut en kallelse och sätt upp på sektionens anslagstavla!

Kallelse till Kårfullmäktigesammanträde 7

tisdagen den 6:e februari
kl. 18.03 i kårmatsalen, Nymble

Härmed kallas du till Kårfullmäktigesammanträde. Mötet börjar klockan 18.03 
i kårmatsalen, kårhuset Nymble,
Drottning Kristinas väg 15, och beräknas sluta senast klockan 22.00. Vi gör 
en paus för kårhusmiddag med kaffe under
mötet. Vi vill ha anmälan senast torsdagen den 1:a februari för att kunna 
beställa mat. Vi föredrar att få svaren
sektionsvis via e-post till talman@ths.kth.se. Om ordinarie ledamot inte kan 
närvara vid sammanträdet, måste denne
själv se till att informera sin suppleant!
Förhinder anmäls senast den 1:a februari till talman@ths.kth.se.
De frågor som skall behandlas är:
• Studiesociala åsiktsprogrammet. Om någon THS-medlem vill motionera på 
detta finns styrelsens förslag på denna
sida: http://www.ths.kth.se/halsa/Aktuellt/betaversion.pdf
• IT-sektionens färg
• Gramse annonssamordninga AB
• Delta-utvärderingen, lilla gamma
• Eventuellt bordlagda frågor från KF-6, 2001-01-20
• Propositioner från kårstyrelsen
• Övriga motioner från THS medlemmar
Motions- och interpellationsstopp är tisdagen den 16:e januari 18.00. 
Följdmotions- och enkel fråga stopp är torsdagen
den 1:a februari 14.00.
Föredragningslista och möteshandlingar kommer att publiceras på THS hemsida 
senast tisdagen den 23:e januari i
både pdf och doc-format.
Viktiga KF-datum:
16 januari Motionsstopp KF 7
20 januari KF-utbildning 10.00-17.00 i Electrum, Kista
KF 6, 17-19, i Electrum sal C2, Isafjordsgatan 22, Kista
KF-fest 19.00-sent, i Kista
23 januari Handlingar till KF 7 på THS hemsida
1 februari Kompletterande handlingar till KF 7 på THS hemsida
Senaste anmälan förhinder / närvaro KF 7
6 februari KF 7 18.03 i kårmatsalen, Nymble
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.