[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

sista chansen - anmälan KF6 och KF-utbildningenÄrade Kårfullmäktige!
Fredag den 12/1 var sista dagen för
att anmäla närvaro på KF-utbildningen
och KF6 (lördag 20/1 10.00 respektive
17.03, C31, Electrum, Kista).

När detta skrivs saknar vi
anmälningar från: 
A
B
IsT
M
V

Anmälningstiden har formellt gått
ut, men Talmanspresidiet kommer
att beakta försenade anmälningar,
förutsatt att dessa inkommit absolut
senast måndag 15 januari 18.00.

För ytterligare information om lördagens
aktiviteter hänvisas till tidigare mail.

Anmälan sker som alltid sektionsvis
och skickas, lika självklart, alltid till
talman@ths.kth.se

Vänligen
Talmanspresidiet tillika Påminnelseriet
genom Andreas