[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

KallelseKallelse till Kårfullmäktigesammanträde 8, Diskussions och Beslutsmöte

tisdagen den 13:e mars
kl. 18.03 i Gröten, Nymble

Härmed kallas du till Kårfullmäktigesammanträde. Mötet börjar klockan 18.03 
i Gröten, kårhuset Nymble, Drottning Kristinas väg 15, och beräknas sluta 
senast klockan 22.00. Vi gör en paus för kårhusmiddag med kaffe under mötet. 
Vi vill ha anmälan senast torsdagen den 8:e mars för att kunna beställa mat. 
Vi föredrar att få svaren sektionsvis via e-post till talman@ths.kth.se. Det 
är bra om både ordinarie ledamöter och suppleanter närvarar vid 
sammanträdet.
Förhinder anmäls senast den 8:e mars till talman@ths.kth.se.

De frågor som skall behandlas är:
Det återremitterade Studiesociala åsiktsprogrammet.
Utbildningspolitiskt åsiktsprogram
Delta-utvärderingen, lilla gamma
Beslutspunkter
Antalet kårstyrelseledamöter i kårstyrelsen 2001-2002
Fyllnadsval Studentradions chef
Motioner från THS medlemmar
Propositioner från kårstyrelsen

Ett preliminärt schema är att vi ägnar första halvtimmen åt att gå igenom 
THS organisation eftersom detta efterfrågats av ledamöter och styrelse. 
Därefter går man till sin på förhand valda grupp och diskuterar igenom 
riktlinjer, åsikter och meningen med de ovan nämnda frågorna. Middag 
serveras som vanligt och därefter fortsätter diskussionerna fram till 
klockan halv nio då vi träffas för att gå igenom vad man kommit fram till 
och tar beslut. De som sedan vill hänga i baren och åsiktsbilda ännu mera 
rekommenderas varmt att göra det.

I anmälan ska framgå hur Ni distribuerar era ledamöter. Ange vilken 
diskussionsgrupp som önskas i första hand och vilken i andra hand.

Viktiga KF-datum:

20 februari	Motionsstopp KF 8, Protokoll KF 7 på THS hemsida
27 februari	Handlingar till KF 8 på THS hemsida
8 mars	Senaste anmälan förhinder / närvaro KF 8,
Kompletterande handlingar på THS hemsida
13 mars	KF 8 18.03 i Gröten, Nymble

Väl mött
/Talmanspresidiet
genom Anna Edebo, Talman
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.