[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

förtydligande, anmälan KF8Ärade Kårfullmäktige!

Ett förtydligande rörande anmälan
till KF8 (tisdag 13 mars 18.03, 
Gröten, kårhuset Nymble).

Det finns alltså tre (3) olika
diskussionsgrupper att välja mellan:

a) Det återremitterade Studiesociala åsiktsprogrammet
b) Utbildningspolitiskt åsiktsprogram
c) Delta-utvärderingen lilla gamma

I anmälan ska framgå hur Ni distribuerar
era ledamöter. Ange vilken diskussionsgrupp 
som önskas i första hand och vilken i andra 
hand. 

De som diskuterar behöver ej vara injusterade
i röstlängden, varför respektive sektions antal 
mandat i KF ej utgör en begränsning av antalet
diskussionsdeltagare.

Enligt högt uppsatta källor kommer 
diskussionsgrupperna inta TV-rummet,
Radio-rummet och Musikrummet (utan 
speciell ordning).
Mötet börjar dock i Gröten.

Fru Talman låter också meddela att
kallelsen nu även återfinns på nätet.
Adresserna finns här för att det ska
vara alldeles enkelt.
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/kallelse-KF8.pdf
respektive
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/kallelse-KF8.doc

Vänligen
Talmanspresidiet
genom Andreas