[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Kompletterande handlingarÄrade KF,

De kompletterande handlingarna finns på nätet

http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/komp-handlingar-kf8.doc
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/komp-handlingar-kf8.pdf

och texten på dem ser ut som följer:

Under mötet kommer vi att ajournera oss för att diskutera följande ämnen:
1. Utvärderingen av Delta. Delta är den organisationsförändring som kåren 
gått igenom-Kårstyrelsen har i enlighet med verksamhetsplanen utvärderat 
resultaten. Utifrån denna utredning skall ytterligare förändringar 
diskuteras. Vad fungerade bättre förut? Vad fungerar inte nu? Ska vi ändra 
det som inte fungerar nu? I så fall, hur?

2. Studiesociala åsiktsprogrammet. Under förra KF lämnades åsiktsprogrammet 
på remiss med uppmaning om att förbättra språk och göra åsiktsprogrammet än 
mer enhetligt. Detta har kårstyrelsen jobbat med och resultatet ska 
diskuteras för att så småningom tas ställning till på KF 9.

3. Utbildningspolitiska åsiktsprogrammet. Enligt verksamhetsplanen ska det 
utbildningspolitiska åsiktsprogrammet uppdateras och tanken är att också 
väga in internationella aspekter på åsikterna. Det dokument man utgår från 
är det av KF fastställda, ett år gamla åsiktsprogrammet som alla nya 
ledamöter fått i sin KF-pärm. Det ligger också på internet och finns i några 
exemplar fint inbunden hos kårstyrelsen.

Samtliga dokument är det naturligtvis bra att vara insatt i. Du förväntas 
vara mycket väl insatt i det dokument som din diskussionsgrupp har som 
utgångsmaterial. Diskussionsgruppen väljer du när du anmäler dig till mötet.

Dokumenten ligger på internet på följande adresser:
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/gamma.pdf
OBS! Uppdateras under 9/3
http://www.ths.kth.se/halsa/aktuellt/slutversion.pdf
OBS! Uppdateras under 9/3
http://www.ths.kth.se/inalvor/dokument/asiktsprogram_utbildningsfragor.pdf

Den uppmärksamme KF-ledamoten undrar förstås vad det blev av KF9 som 
kallelsen borde ha varit skickad till i tisdags. Men KF 9 är flyttad på 
grund av att vi inte kunde ha valen så tidigt enligt stadgan. Nu ligger KF 9 
den 24 april istället. Detta sammanfaller med omtentaperioden och det är 
olyckligt, men vi hoppas att ni ser fördelen med att få ledamöterna valda så 
snart som möjligt och att vi på det sättet får färre möten i maj.

All lycka och skicklighet på tentorna!
Glöm inte att anmäla närvaro på KF 8 den 13 mars, sista dag är idag!
Vänligen
/Talmanspresidiet
genom Anna
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.