[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Nominera och kandidera!Kårfullmäktige
Din kår söker nya medarbetare! Det finns många kloka och kompetenta
människor bland och runt er. Nominera eller kandidera senast 1 
april! Skriv till valberedningen@ths.kth.se. Valet sker vid 
Kårfullmäktiges sammanträde den 24 april. 

Kårstyrelsen 
* Ordförande 
* vice Ordförande 
* 2­-5 st kårstyrelseledamöter 
Kårstyrelsen verkställer kårfullmäktiges beslut. Ordförande leder 
kårstyrelsens arbete. Vice ordförande ansvarar för THS ekonomi 
och hjälper ordförande med att leda kårstyrelsen. 
Verksamhetstid: 1 juni 2001 ­- 30 juni 2002 
Arvodering: Heltid 
Kontaktperson: Åsa Nossed, ordf@ths.kth.se 

Programpresidium 
* Programgruppens ordförande 
* Kårens klubbmästare 
Programpresidiet ansvarar för THS programverksamhet, d v s 
fritidsaktiviteter för studenterna som t ex fester och 
kulturarrangemang. 
Verksamhetstid: 1 juli 2001 ­- 30 juni 2002 
Arvodering: Heltid (Programgruppens ordförande), Halvtid (kårens 
klubbmästare) 
Kontaktperson: Björn Lund, prgo@ths.kth.se 

International Student Service (ISS) 
* ISS-ordförande 
Ordnar aktiviteter för att välkomna utbytesstudenter och ser till att 
de trivs under sin tid på KTH. 
Verksamhetstid: 1 juli 2001 ­- 30 juni 2002 
Arvodering: Heltid 
Kontaktperson: Elishah Alemayehu Tibbo, iss@ths.kth.se 

Osqledaren 
* Osqledarredaktör 
Osqledarredaktören ansvarar för THS medlemstidnings utgivande. 
Verksamhetstid: 1 juli 2001 ­- 30 juni 2002 
Arvodering: Heltid 
Kontaktperson: Mikael Salo, osqledaren@ths.kth.se 

Studentradion 
* Stationschef 
Ansvarar för driften av THS radiostation. 
Verksamhetstid: 1 juli 2001 ­- 30 juni 2002 
Arvodering: Ingen 
Kontaktperson: Christian Boo, 
stationschef@studentradion.net 

Talmanspresidiet 
* Talman 
* vice Talman 
* Sekreterare 
Talmanspresidiet leder kårfullmäktiges arbete före, under och efter 
mötena. 
Verksamhetstid: 1 juli 2001 ­- 30 juni 2002 
Arvodering: 0,06 basbelopp/år per person 
Kontaktperson: Anna Edebo, talman@ths.kth.se 

Revisorer 
* 4-­8 st Verksamhetsrevisorer 
Granskar THS verksamhet för kårfullmäktiges räkning. 
Verksamhetstid: 1 juli 2001 ­- 30 juni 2002 
Arvodering: 0,8 basbelopp/år att dela på. 
Kontaktperson: Tommy Krüger, k96_tkr@k.kth.se 


Med heltid menas arvode som efter avdrag av skatt uppgår till 
115% av studiestödets totalbelopp (bidrag + lån). 
Ett basbelopp för år 2001 är 36 900 kr. 


mvh
/Johan Björklund
Valberedningen THS