[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Tekniska Högskolans Studentkår firar 100 årBästa Kårfullmäktige,

Tekniska Högskolans Studentkår 100 år

1902 bildades Tekniska Högskolans Studentkår. Mycket har förändrats på nästan 100 år, dock är mycket sig likt. Detta är ett sådant tillfälle som är värt att fira, och fira stort, då THS är den första tekniska studentkåren. Inte för att bara blicka tillbaka utan lika mycket att stanna upp och se vad vi gör idag och vad vi vill göra i framtiden. Studentkårens viktigaste samarbetspartner är KTH, som firar 175 år och vi skulle kunna ta detta tillfälle för att visa upp vår verksamheten.

Kårstyrelsens arbete

I verksamhetsplanen står det "Förberedelserna inför 100-års-jubileet 2002 skall under verksamhetsåret övergå i ett kontinuerligt och målinriktat arbete."

Kårstyrelsen har beslutat att kåren skall leta efter en projektledare för THS hundraårsjubel 2002. Projektledaren skall arvoderas med ett arvode motsvarande heltid i 6 månader, staben skall även få 3 månader att fördela inom projektgruppen. Kårstyrelsen har äskat om pengar från KTH och blivit utlovad pengar för att täcka kostnaden för projektledaren och staben. THS har en otrolig möjlighet att göra någonting bra av 100 års firandet så hör av dig till mig om du har några bra idéer. Kårstyrelsen kommer att börja utannonsera tjänsten snarast. Nedan följer några tankar om hur det skulle kunna ske. Det är viktigt att poentera att detta inte är ett fastslaget program utan en utgångspunkt. Det enda som är klart är att stadshuset är bokat den 30 januari 2002, att kungafamiljen är inbjuden och att vi har gjort en förfrågan till hovet om en kunglig fana.

 

Tidsplan

En upptaktsfest i december 2001. En jubelvecka vecka 5. Spridda arrangemang under år 2002.

Förslag på aktiviteter:

December 2001 hålls en upptaktsfest. Det var även då för exakt 100 år sedan interrimsstyrelsen hade sitt första möte.

Under jubelveckan sker en mängd olika arrangemang av olika karaktär.

Allt från en bal i stadshuset till en jättefest då man öppnar upp hela kårhuset samt lugnare tillställningar i anslutning till andra arrangemang. Under året kan det sedan exempelvis arrangeras pubar för olika programs årskullar. KTH och THS skulle kunna göra en gemensam tillställning med både studerande och anställda.

Under jubelveckan, samt utspritt under året, kommer en mängd arrangemang att hållas. Seminarier (ex KTH:s första kvinnliga student), återskapa historiska företeelse (ex servera gröt i gröten), Absolut spex (bergspexet och kårspexet kan exempelvis visa gamla godingar), Sektionerna, Quarnevalen, PQ, teknologkören, kårspexet och de fristående kårföreningarna kan utveckla arrangemang. Samarrangemang med KTH, Alumni och Stockholms stad. Utställningar på olika teman av livet på KTH som avspeglar då, nu och framtid.

Det är viktigt att det förekommer utställningar, arrangemang och fester på alla orterna där KTH i dag bedriver utbildning; Södertälje, Haninge, Kista och Campus. En bok kommer även att ges ut i samband med firandet samt ett extra nummer av Osqledaren.

Stockholms stad har även kontaktat kåren och vill göra någonting gemensamt då de också jubilerar 2002.

 

Som sagt har du några idéer eller synpunkter maila eller ring gärna mig.

Hälsningar

/Martin

_____________________________________________
 
Martin Gutberg  vice ordförande
Tekniska Högskolans Studentkår
 
100 44 STOCKHOLM
Tfn:      08-790 98 85
Mobil: 070-790 98 85
Fax:     08-20 62 03
e-post: vordf@ths.kth.se
Hemsida: www.ths.kth.se
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 15
_____________________________________________
Bästa Kårfullmäktige,

Tekniska Högskolans Studentkår 100 år

1902 bildades Tekniska Högskolans Studentkår. Mycket har förändrats på nästan 100 år, dock är mycket sig likt. Detta är ett sådant tillfälle som är värt att fira, och fira stort, då THS är den första tekniska studentkåren. Inte för att bara blicka tillbaka utan lika mycket att stanna upp och se vad vi gör idag och vad vi vill göra i framtiden. Studentkårens viktigaste samarbetspartner är KTH, som firar 175 år och vi skulle kunna ta detta tillfälle för att visa upp vår verksamheten.

Kårstyrelsens arbete

I verksamhetsplanen står det "Förberedelserna inför 100-års-jubileet 2002 skall under verksamhetsåret övergå i ett kontinuerligt och målinriktat arbete."

Kårstyrelsen har beslutat att kåren skall leta efter en projektledare för THS hundraårsjubel 2002. Projektledaren skall arvoderas med ett arvode motsvarande heltid i 6 månader, staben skall även få 3 månader att fördela inom projektgruppen. Kårstyrelsen har äskat om pengar från KTH och blivit utlovad pengar för att täcka kostnaden för projektledaren och staben. THS har en otrolig möjlighet att göra någonting bra av 100 års firandet så hör av dig till mig om du har några bra idéer. Kårstyrelsen kommer att börja utannonsera tjänsten snarast. Nedan följer några tankar om hur det skulle kunna ske. Det är viktigt att poentera att detta inte är ett fastslaget program utan en utgångspunkt. Det enda som är klart är att stadshuset är bokat den 30 januari 2002, att kungafamiljen är inbjuden och att vi har gjort en förfrågan till hovet om en kunglig fana. Tidsplan

En upptaktsfest i december 2001. En jubelvecka vecka 5. Spridda arrangemang under år 2002.

Förslag på aktiviteter:

December 2001 hålls en upptaktsfest. Det var även då för exakt 100 år sedan interrimsstyrelsen hade sitt första möte.

Under jubelveckan sker en mängd olika arrangemang av olika karaktär.

Allt från en bal i stadshuset till en jättefest då man öppnar upp hela kårhuset samt lugnare tillställningar i anslutning till andra arrangemang. Under året kan det sedan exempelvis arrangeras pubar för olika programs årskullar. KTH och THS skulle kunna göra en gemensam tillställning med både studerande och anställda.

Under jubelveckan, samt utspritt under året, kommer en mängd arrangemang att hållas. Seminarier (ex KTH:s första kvinnliga student), återskapa historiska företeelse (ex servera gröt i gröten), Absolut spex (bergspexet och kårspexet kan exempelvis visa gamla godingar), Sektionerna, Quarnevalen, PQ, teknologkören, kårspexet och de fristående kårföreningarna kan utveckla arrangemang. Samarrangemang med KTH, Alumni och Stockholms stad. Utställningar på olika teman av livet på KTH som avspeglar då, nu och framtid.

Det är viktigt att det förekommer utställningar, arrangemang och fester på alla orterna där KTH i dag bedriver utbildning; Södertälje, Haninge, Kista och Campus. En bok kommer även att ges ut i samband med firandet samt ett extra nummer av Osqledaren.

Stockholms stad har även kontaktat kåren och vill göra någonting gemensamt då de också jubilerar 2002.Som sagt har du några idéer eller synpunkter maila eller ring gärna mig.

Hälsningar

/Martin


_____________________________________________

Martin Gutberg  vice ordförande
Tekniska Högskolans Studentkår

100 44 STOCKHOLM
Tfn:      08-790 98 85
Mobil: 070-790 98 85
Fax:     08-20 62 03
e-post: vordf@ths.kth.se
Hemsida: www.ths.kth.se
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 15
_____________________________________________