[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Kallelse KF9Basta KF,

Kallelsen till KF 9 ar klar och ligger pa internet.
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/kallelse-KF9.pdf
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/kallelse-KF9.doc

Jag skulle ocksa vilja tipsa er om att lasa pa punkt 5.6.8 i stadgan sa att 
ni ar med pa hur personvalsforfarandet ar stadgat.
Detta ar saxat ur stadgan pa internet
http://www.ths.kth.se/inalvor/dokument/stadga20001107.pdf


5.6.8 Personval
Votering vid personval skall vara sluten, om nagon karfullmaktigeledamot sa 
begar.
Vid personval med fler sokande an antal poster galler att val sker i tva 
omgangar. I den forsta har varje
ledamot ratt att lagga sin rost pa en av kandidaterna. De av kandidaterna 
som efter denna omgang fatt en
andel storre an 1/(antalet poster + 1) av rosterna forklaras valda medan de 
ovriga gar vidare till andra
rostomgang. De kvarvarande platserna fylls med de kandidater som far flest 
roster i andra rostomgangen
eller vakantsatts om karfullmaktige sa beslutar.


Observera att preKF borjar 16.03 och att vi kommer att undfagnas lackra 
T-Snabben-mackor istallet for karhus-middag i och med att pengarna ska 
racka till mat pa fler moten. Dessa serveras 17.30 tillsammans med kaffe 
eller te.

Val mott den 24/4
Fran edert odmjuka talmanspresidium
genom en nagot forkyld talman
Anna

PS
Ursakta att mailprogrammet har hemma inte kan skriva ut prickar och ringar 
over alfabetets sista bokstaver. Mottager tacksamt information om nagon vet 
hur man andrar installningarna...
___________________________________________________________
Anna Edebo
Backgardsvagen 36, 4tr
143 42 Varby

08-612 53 07
0708-159487