[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Inbjudan till er som är intresserade av att diskutera verksamhetsplanen för 01-02Hej,

Den 10 april kl 17.00-20.30 bjuder kårstyrelsen in till ett möte där 
innehållet i verksamhetsplanen ska diskuteras. Verksamhetsplansförslaget är 
inte färdigt, utan kommer att innehålla de huvudrubriker som kårstyrelsen 
tycker ska vara med. Den 11 april ska KS sitta hela dagen och skriva 
färdigt verksamhetsplanen, så vill du vara med och påverka kårstyrelsens 
proposition ska du vara med den 10:e. Det bjuds också på middag.

Anmäl dig senast den 6 april till Åsa, ordf@ths.kth.se. Tala då även om du 
är vegetarian eller har andra önskeål om maten.

Hälsningar Åsa


------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------
Åsa Nossed           	Kårordförande
THS, 100 44 Stockholm
Tel:		08-790 98 84
Mobil:		070-790 98 84
Fax: 		08-20 62 03
Besök:		Drottning Kristinas väg 15
e-post:		ordf@ths.kth.se
hemsida:	www.ths.kth.se
------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------
Hej,

Den 10 april kl 17.00-20.30 bjuder kårstyrelsen in till ett möte där innehållet i 
verksamhetsplanen ska diskuteras. Verksamhetsplansförslaget är inte färdigt, utan kommer 
att innehålla de huvudrubriker som kårstyrelsen tycker ska vara med. Den 11 april ska KS 
sitta hela dagen och skriva färdigt verksamhetsplanen, så vill du vara med och påverka 
kårstyrelsens proposition ska du vara med den 10:e. Det bjuds också på middag.

Anmäl dig senast den 6 april till Åsa, ordf@ths.kth.se. Tala då även om du är vegetarian 
eller har andra önskeål om maten. 

Hälsningar Åsa