[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Kallelse KF 10Ärade KF,

Ni är kallade till Kårfullmäktigesammanträde 10 den 1:a maj från klockan 
16.03 i kårhuset, Nymble. På agendan står bland annat verksamhetsplan och 
budget.

Kallelsen finns att läsa i sin helhet på

http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/kallelse-KF10.pdf
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/kallelse-KF10.doc

Med vänliga hälsningar
/Talmanspresidiet
genom Anna
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.