[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Handlingar på nätetÄrade KF,
Handlingarna till KF 9 ligger nu på vår hemsida
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/handlingar-KF9.pdf
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/handlingar-KF9.doc

Observera att det på grund av dubbelbokning blivit ny lokal. Vi träffas i 
Seminarierummet på plan 1 i kårhuset om allt går enligt planerna. 
Utfrågning av kandidater börjar klockan 16.03. Middag serveras från 17.30. 
18.03 börjar själva mötet.

Glöm inte att alla sektioner ska ha utsett sin valnämndsrepresentant för 
verksamhetsåret 2001-2002 till detta möte.

Glad påsk.

/Edert talmanspresidium
genom Anna


___________________________________________________________
Anna Edebo
Bäckgårdsvägen 36, 4tr
143 42 Vårby

08-612 53 07
0708-159487