[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Uppdaterade handlingarÄrade KF,

På grund av missförstånd i kommunikationen mellan talmanspresidiet, 
valberedningen och kandidaterna kom inte alla kandidaters presentationer med 
i handlingarna igår.

Detta är nu åtgärdat och handlingarna är nu kompletta.
Pdf-filen är åter igen den som tar minst antal papper i anspråk när man 
skriver ut den.

http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/handlingar-KF9.pdf
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/handlingar-KF9.doc

Nya stadgar för RefTeC finns att hämta hos kårstyrelsen.

Glad Påsk

/Talmanspresidet
genom Anna

_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.