[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

påminnelse anmälan KF9 (senast to 19/4)Ärade Kårfullmäktige!
Nu på torsdag den 19 april är
sista dagen för att anmäla närvaro
på KF9 (tisdag 24/4 18.03-22, 
Seminarierummet, kårhuset Nymble). OBS Lokalen!

Observera alltså att det på grund av
dubbelbokning blivit ny lokal. Vi 
träffas i Seminarierummet på plan 1
i kårhuset om allt går enligt planerna.
Utfrågning av kandidater börjar klockan 16.03. 
18.03 börjar själva mötet.
Middag serveras som vanligt ca 19.15.

När detta skrivs har vi mottagit
anmälningar från K, IsH, IsC och IT.

Anmälan sker som alltid sektionsvis
och skickas, lika självklart, alltid till
talman@ths.kth.se

Kom även ihåg att ange eventuella
födoämnesallergier samt religiösa-
alternativt andra övertygelser som 
påverkar det önskade födointaget.

Vänligen
Talmanspresidiet tillika Påminnelseriet
genom Andreas