[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Handlingar KF 10
Ärade Kårfullmäktige,

Så var handlingarna klara till kårfullmäktigesammanträdet den 1:a maj.
Vi kommer att vara i matsalen i kårhuset och det blir ordentlig middag trots 
att HÖRS har stängt. Det har BEST lovat oss.

Detta möte börjar 16.03.

Handlingarna består av tre delar. Dessa hittar man på nätet och hos 
kårstyrelsen. Ortssektionerna får denna gång handlingarna per post.

Föredragningslista:
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/handlingar-kf10.doc
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/handlingar-kf10.pdf

Studiesocialt Åsiktsprogram:
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/stusoc.pdf

Budgetförslag:
Budgetförslaget ligger uppkopierat hos kårstyrelsen. Det är bara att komma 
och hämta för den som har vägarna förbi och kommer att finnas att tillgå på 
KF-9 på tisdag.

Lycka till med eventuella omtentor och andra projekt!

/Talmanspresidiet
genom Anna


_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.